Venujte nám 2% z dane - Ako na to?

V prípade Vášho záujmu o podporu nášho občianskeho združenia, ktoré vedie tanečnú školu MyDANCE Street Dance Studio môžte poukázať 2% z Vašich daní a my budeme môcť nakúpiť pre deti tancujúce v našej škole veci, ktoré určite využijú ako sú napr. cvičebné a posilňovacie pomôcky, rôzne kostýmy a pod. Rozsah týchto nákupov samozrejme závisí aj od výšky konečnej darovanej sumy od všetkých darujúcich. Preto pokiaľ ešte nemáte žiadnu nadáciu alebo občianske združenie, ktoré podporujete, prejdite si nasledujúci postup a rozhodnite sa sami, či by ste boli ochotní nás podporiť. Podporiť nás samozrejme môžu aj vaši známi a rodina. Na celý proces stačí pár krokov.

Postup pri darovaní – ak ste zamestnanec :

 1. Do 15.02.2018požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť zo zákona minimálne 3 €.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie (v prílohe).
 5. Údaje o prijímateľovi sú už pred-vyplnené, do Vyhlásenia uveďte sumu, ktorú nám chcete poukázať a vyplňte osobné údaje.
 6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení danepošlite poštou alebo doručte do 05.2018 na adresu daňového úradu : Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech prijímateľa.

 

Postup pri darovaní – ak ste fyzická osoba/živnostník :

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť :

 

IČO : 48 413 844 (vypisuje sa do kolónky smerom zľava)

SID : nemáme, nechajte prosím prázdnu kolónku

Právna forma : občianske združenie

Názov : Tanečný klub MINI Žilina

Adresa : Rajecká cesta 3, 010 01 Žilina

 

 1. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v náš prospech.

 

Ďakujeme každému za prípadnú podporu Vašimi 2% z dane. 

Design by Alesh